Now showing items 1-5 of 5

 • Algebraické metody řešení kubické rovnice 

  Sladká, Vladimíra
  Algebraickým řešením kubických rovnic se snažíme získat tři kořeny, z nichž jeden je reálný a zbývající dva mohou být jak reálné, tak kompexně sdružené. Výpočty jsou v této práci prováděny pomocí Cardanových vzorců. V ...
 • Aplikace Fibonacci čísel v ekonomii - Elliottův vlnový princip 

  Rusyniak, Martin
  Elliottov vlnový princíp, ako technika na predpovedanie cenových pohybov, skĺbuje poznatky o Fibonacciho číslach, zlatom reze a psychológii davu. Metóda nahrádza cenové fluktuácie vlnami, medzi ktorými vyhľadáva súvislosti ...
 • Fibonacci čísla a jejich aplikace 

  Váňa, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vybranými aplikacemi Fibonacci čísel a zlatého řezu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část zkoumá výskyt zlatého řezu v chemii. Konkrétně jde o poměr poloměrů atomů ve sloučeninách ...
 • Kvaternionové algebry 

  Bečka, Pavel
  V této práci jsou rozebírané kvaternionové algebry, tedy řtyřrozměrné vektorové prostory s bází 1, i, j, k a zavedeným násobením i2 = a, j2 = b, ij = -ji = k. V práci se zabýváme základními vlastnostmi kvaternionových ...
 • Vlastnosti limity reálné funkce jedné reálné proměnné 

  Švandová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zkoumáním vlastností limity reálné funkce jedné reálné proměnné. Vlastnosti jsou zpracovány do vět a následně dokázány. Význam těchto vět je ukázán na konkrétních příkladech limit. Důkladné rozebrání ...