Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Klaclová, Denisa
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část ...
  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Klaclová, Denisa
    Tato bakalářská práce se zabývá variantami financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a jsou zde uvedeny formy financování majetku. Praktická ...