Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza degradačních procesů tyčí amortizéru 

  Sýkorová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou degradačních procesů tyčí amortizéru synchronního generátoru. Úvodní teoretická část se zabývá popisem generátoru, analýzou materiálu, vlastnostmi mosazi pro výrobu tyčí amortizéru a ...
 • Analýza příčin porušení svařovaných konstrukcí kočárků 

  Štarhová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou příčin porušení svařovaných konstrukcí dětských kočárků. Teoretická část obsahuje souhrn informací týkající se pro tento účel nejčastěji využívaných slitin hliníku a jejich tepelného ...
 • Analýza struktury Hadfieldovy oceli v závislosti na deformačním zatěžování 

  Darida, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou struktury Hadfieldovy oceli v závislosti na deformačním zatěžování. První část práce udává přehled základních mechanických a fyzikálních vlastností Hadfieldovy oceli, její chemické ...
 • Aplikace povrchových úprav na ruční nástroje 

  Vraspírová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou materiálů používaných k výrobě ručních nástrojů a nářadí. Teoretická část je soustředěna na nástrojové oceli, jejich mechanické a technologické vlastnosti a jejich tepelné zpracování. ...
 • Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití 

  Klusák, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, jejíž snahou je vytvoření přehledu o problematice materiálů medicínských aplikací. Detailněji je pak práce zaměřena na vybrané skupiny biokompatibilních materiálů ...
 • Chemical stability of tricalcium phosphate - iron composite during spark plasma sintering 

  Casas Luna, Mariano; Horynová, Miroslava; Tkachenko, Serhii; Klakurková, Lenka; Čelko, Ladislav; Díaz de la Torre, Sebastian; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2018-09-01)
  Tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2, TCP) is a wide-used ceramic as a bone filler material due to its good osteoconductivity property. Nevertheless, its poor mechanical properties does not allow its use for load-bearing ...
 • Dřevo – konstrukční materiál, jeho struktura a mechanické vlastnosti 

  Kundela, Miroslav
  Cílem práce bude rozdělení dřeva z rozličných hledisek. Zejména pak s ohledem na jeho makroskopickou stavbu, mikroskopickou stavbu (rostlinná buňka, typy dřevních buněk, anatomická stavba), jeho chemické složení, fyzikální ...
 • Effect of Laser Parameters on Processing of Biodegradable Magnesium Alloy WE43 via Selective Laser Melting Method 

  Suchý, Jan; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Paloušek, David; Koutný, Daniel; Čelko, Ladislav (MDPI, 2020-06-09)
  The global aim of the theme of magnesium alloy processing by the selective laser melting technology is to enable printing of replacements into the human body. By combining the advantages of WE43 magnesium alloy and additive ...
 • Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron-Tricalcium Phosphate Composite 

  Horynová, Miroslava; Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Klakurková, Lenka; Diéguez-Trejo, Guillermo; Dvořák, Karel; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  The usage of iron alloys for bone fractures treatment has been limited due to its high density and elastic modulus, as compared to bone. In contrast, the use of tricalcium phosphate (TCP), a ceramic that promotes bone ...
 • Hodnocení mikrostrukturních parametrů ložiskových ocelí s ohledem na jejich mechanické vlastnosti a životnost 

  Hroš, Michal
  Cílem bakalářské práce je hodnocení vlivu mikrostrukturních parametrů ložiskových materiálů s důrazem na hodnocení karbidické fáze s využitím předpisu SEP 1520. Úvodní teoretická část se zabývá analýzou konkrétních skupin ...
 • Interpenetrated Magnesium–Tricalcium Phosphate Composite: Manufacture, Characterization and In Vitro Degradation Test 

  Casas Luna, Mariano; Tkachenko, Serhii; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Gejdoš, Pavel; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (The Chinese Society for Metals and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017-04-01)
  Magnesium and calcium phosphates composites are promising biomaterials to create biodegradable load-bearing implants for bone regeneration. The present investigation is focused on the design of an interpenetrated ...
 • Korozní poškození austenitických ocelí 

  Vykoukalová, Tereza
  Základním požadavkem kladeným na korozivzdorné oceli je vysoká korozní odolnost v agresivních prostředích. Práce je zaměřena na samostatnou rozsáhlou skupinu korozivzdorných ocelí - ocelí s austenitickou matricí. Zvýšená ...
 • Materiály na bázi uhlíku a jejich využití 

  Hrazdíra, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá materiály na bázi uhlíku. Nejprve je uveden přehled jeho alotropických modifikací, včetně nově objevených forem, podmínky jejich existence a také jejich základní vlastnosti. Dále je v krátkosti ...
 • Metody zviditelnění hranic původních austenitických zrn v ocelích 

  Gamanov, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá metodami zviditelnění původního austenitického zrna v ocelích. Cílem bylo popsat základní metody a prakticky je demonstrovat na vzorcích. Teoretická část se zabývá významem austenitického zrna a ...
 • Moderní metody hodnocení polymerů 

  Ropek, Lukáš
  Práce tvoří přehled současných moderních metod hodnocení polymerů. První část se zabývá historickým vývojem, jednotlivými druhy a přípravou samotných polymerů. Dále je práce zaměřena na samotnou strukturu polymerů, popis ...
 • Optimalizace tepelného zpracování slitiny hliníku AlSi7Mg0,6 

  Julišová, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem různých typů ochlazování na mechanicko-strukturní charakteristiky odlitků ze slitiny hliníku AlSi7Mg0,6. Jako experimentální materiál byly použity ploché zkušební tyče odlité technologií ...
 • Optimalizace teploty tváření ložisek za poloohřevu 

  Hrouzková, Andrea
  Bakalářská práce řeší problematiku optimalizace teploty tvařitelnosti ložiskových ocelí za poloohřevu. Jako experimentální materiál byla zvolena ložisková ocel 100CrMnSi6-4. Cílem práce bylo experimentální stanovení optimální ...
 • Povrchové úpravy valivých ložisek 

  Kubelka, Milan
  Ložiska jsou jedním z nejvíce rozšířených konstrukčních prvků, umožňující vzájemný pohyb součástí a současně i přenos působícího zatížení. K základním požadavkům kladeným na součásti valivých ložisek patří zejména zvýšení ...
 • Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi 

  Jakubcová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace pracovníků v oboru nedestruktivního zkoušení dle platných norem. Teoretická část práce porovnává český certifikační systém pracovníků nedestruktivního zkoušení se systémy ...
 • Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií 

  Tonkovič, Miroslav
  Materiálové vědy hrají při objasňování nejrůznějších technických havárií nezastupitelnou úlohu. Práce je zaměřena na několik konkrétních vybraných technických havárií, při jejichž řešení bylo nutné využít znalosti z oblasti ...