Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce rasistických symbolů z obrazu 

    Klapal, Matěj
    Cílem této práce je vytvořit detektor rasistických symbolů z obrazu za použití funkcí open source knihovny OpenCV. V textu je shrnut základní proces zpracování obrazových dat pomocí počítačů. Text dále obsahuje popis ...
  • Trasování pohybu objektů s pomocí počítačového vidění 

    Klapal, Matěj
    Tato diplomová práce je věnována možnostem sledování pohybu objektů pomocí algoritmů počítačového vidění. Úvodní kapitoly obsahují přehled využívaných metod pro eliminaci pozadí, uvedeny jsou také základní přístupy k ...