Now showing items 1-7 of 7

 • Může se svět ještě něčeho dočkat od náboženství? 

  Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Analýza postavení náboženství v současném světě na pozadí historie jeho vzniku a role, které v průběhu dějinného vývoje sehrávalo.
 • Pár slov o sborníku Whither Mankind z roku 1928 

  Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Seznámení s obsahem sborníku Whither Mankind, a Panorama of Modern Civilization
 • Šťastnější a méně šťastné cesty ke štěstí 

  Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2017)
  Hledání pocitu štěstí v procesu evoluce, kde by model bojovného shánčlivého predátora měl být nahrazen jinými vzorci, které mnohdy marně hledala a prosazovala filozofie a náboženství.
 • Události č. 2/1999 

  Decsi, František; Gregorčík, Jiří; Grulich, Jaroslav; Havlíček, Petr; Hobstová, Pavla; Kania, Ludvík; Klapetek, Milan; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Kubíček, Tomáš; Kupcová, Vojtěška; Láník, Ondřej; Lepková, Hana; Matal, Oldřich; Matoušek, Jiří; Schauer, František; Schmid, Karl Johann; Šišma, Pavel; Ustohal, Vladimír; Valenta, Filip; Wotkeová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Události č. 3/1999 

  Benešová, Hana; Borecká, Marcela; Glosová, Dagmar; Hobstová, Pavla; Hrůza, Bohuslav; Jursová, Nataša; Klapetek, Milan; Konečná, Yvonne; Konvička, Miloslav; Krejčí, Renata; Křivánek, Vítězslav; Matějka, Libor (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Události č. 8/1999 

  Cenek, Miroslav; Dohnal, Miroslav; Hendrychová, Petra; Hobst, Leonard; Klapetek, Milan; Kupcová, Vojtěška; Mareš, Jiří; Matyska, Luděk; Nový, Alois; Pernes, Jiří; Putnová, Anna; Svoboda, Luboš; Wotkeová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Události č. 9/1999 

  Filka, Miloslav; Hendrychová, Petra; Hobstová, Pavla; Hron, Jan; Kadrnožka, Jaroslav; Klapetek, Milan; Korsuň, Svatopluk; Krejčí, Renata; Mikula, Pavel; Schmeidler, Karel; Štěpánek, Ladislav; Štrunc, Marian; Vašourková, Ivana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)