Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza proudění kapaliny v otevřené válcové nádobě s hladinovým vírem 

  Illík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění v otevřené válcové nádobě s hladinovým vírem. V teoretické části jsou uvedeny základní rovnice proudění tekutin a vztahy pro popis vírového pohybu. Jsou představeny ...
 • Analýza šíření tlakové vlny v aortě 

  Tichoň, Dušan
  Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť využiteľnosť snímania propagácie tlakových vĺn v kardiovaskulárnej sústave v oblasti predikcie a včasnej diagnostiky výdute brušnej aneuryzmy (AAA). Prvá časť práce je zameraná na ...
 • Characteristics of the T-junction with the equal diameters of all branches for the variable angle of the adjacent branch 

  Štigler, Jaroslav; Klas, Roman; Šperka, Oldřich (EDP Sciences, 2013-11-19)
  Basic aim of this paper is to bring out the characteristics of the T-junctions. T-junction consists of the one straight pipe and the adjacent branch which can be inclined under different angle. These characteristics were ...
 • Diskové ztráty u odstředivých čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o problematice proudění u rotujících disků s možnými nestabilitami proudění. Dále se zabývá výpočtem axiální síly u odstředivých čerpadel a tlakovým rozložením na krycím a nosném disku oběžného ...
 • Dynamics of the nozzle valve with regard to the properties of the piping system 

  Klas, Roman; Habán, Vladimír; Rudolf, Pavel (EPJ Web of Conferences, 2018-06-04)
  It is obvious that the main function of the nozzle valve is to shut off the stream of fluid in the piping system. The response rate of the valve to the decreasing or reversing flow in the system will then depend on the ...
 • Ekonomický náhled volby rychlozávěrného ventilu pro vodní dílo Vranov 

  Gipka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice výměny rychlouzávěru na vodním díle Vranov za pomocí CFD. Výsledný vliv výměny rychlouzávěru bude zkoumán na 3 různých typech ventilů s ohledem na výkon turbíny v daném ...
 • The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement 

  Štigler, Jaroslav; Klas, Roman; Kotek, Michal; Kopecký, Václav (Elsevier, 2011-09-05)
  There is presented the fluid flow in the T-junction with the 90 degree angle of the adjacent branch and with the 50mm diameter of each branch, in this chapter. The flow is organized as a combining flow. It means that there ...
 • FSI Computation and Experimental Verification of Fluid Flow in Flexible Tubes 

  Šedivý, Dominik; Fialová, Simona; Klas, Roman; Kotek, Michal (Sciendo, 2020-07-24)
  Presented paper is focused on the experimental and computational study of fluid flow in pipes with flexible walls. One possible real example of this phenomenon is the blood flow in arteries or their substitutes in the human ...
 • Funkce vyrovnávací komory 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu pro výpočet změny objemů kapaliny a průtoků v otevřené a uzavřené komoře při hydraulickém rázu. Práce rovněž obsahuje odvození základních rovnic hydromechaniky a teorii ...
 • Hydraulic Losses in the Spiral Case of Low Specific Speed Pumps 

  Klas, Roman; Pochylý, František; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2014-03-25)
  This contribution is focused on analysis of pressure losses in spiral case of centrifugal pump with thick trailing edges and with recirculation channels. Recirculation channels have different geometrical configuration and ...
 • Hydraulické brzdné systémy 

  Požár, Vladimír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování informací o hydraulickém brzdném systému. Popisuje základní části a různé typy brzd obsažené v hydraulickém brzdném systému. Vysvětluje princip brzd. Největší pozornost je ...
 • Hydraulické spojky a měniče 

  Pospíšil, Dan
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydraulických spojkách a měničích. Hlavní část se věnuje hydrodynamickým spojkám a úpravám v jejich konstrukci pro zlepšení vlastností v provozu. Rovněž jsou uvedeny základní ...
 • Hydraulické spojky a měniče 

  Dančák, Zdeněk
  Práce poskytuje přehled základních bodů a informací ohledně hydrodynamických spojek, měničů, a jejich spojení v tzv. hydromechanické převody. Popisuje různé konstrukční řešení, jejich přednosti, nedostatky, a vzájemnou ...
 • Hydraulické spojky a měniče 

  Skokan, Jan
  Tato bakalářská práce je věnována problematice hydraulických spojek a měničů a jejich kombinaci s mechanickými převody. Hlavní část stručně nastiňuje vývoj a konstrukční řešení hydrodynamických spojek a měničů. Jsou zde ...
 • Hydrodynamická brzda 

  Ryšková, Marie
  Práce je zaměřena na návrh a CFD simulaci proudění v hydrodynamické brzdě s uvažováním tepelného toku. Vznik tepla při brzdění hydraulickou brzdou výrazně ovlivňuje velikost vytvářeného momentu. Cílem práce je navrhnout a ...
 • Hydrodynamická spojka 

  Vavrla, Zdenek
  Tato diplomová práce pojednává v první části o hydrodynamické spojce a to hlavně o její konstrukci a popisu funkce. Ve druhé části této diplomové práce je řešen vliv změny konstrukce hydrodynamické spojky na přenášený ...
 • Influence of low-specific speed pump modifications on stability of Y-Q curve 

  Klas, Roman; Pochylý, František; Rudolf, Pavel (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Contribution is focused on modification of low-specific speed pump impellers with respect to stability of their Y-Q curves (i.e. head curves). The design modifications are driven by analysis of the dissipated power. First, ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Hlaváček, David
  Bakalářská práce obsahuje základní informace o hydrostatických čerpadlech. V úvodní kapitole je základní rozdělení hydraulických strojů následováno stručnou charakteristikou hydrostatických a hydrodynamických strojů s ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Čejka, Pavel
  V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení hydrostatických čerpadel. V prvním bodě práce bude uvedeno nejzákladnější dělení čerpadel a to na čerpadla hydrostatická a hydrodynamická. V čem se liší a ...
 • Konstrukční provedení čerpadel 

  Mizera, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou hydrodynamických čerpadel. Přibližuje činnost těchto čerpadel a na obrázcích znázorňuje jednotlivé charakteristické křivky. Dále jsou hydrodynamická čerpadla rozdělena a ...