Now showing items 1-20 of 46

 • Aktivní filtry RC realizované v technologii CMOS 

  Veverka, David
  Předkládaná práce pojednává o problematice aktivních filtrů RC a jejich aplikaci v technologii CMOS. Základním zaměřením je sumarizace základních poznatků o funkci aktivních filtrů RC, seznámení se s jejich základními ...
 • Analogové efektové zařízení pro hudební nástroje 

  Skřivánek, Adam
  Tato bakalářská práce pojednává o různých typech efektových zařízení pro elektrické kytary. Z několika druhů byly vybrány základní tři, které existují ve stovkách verzí a úprav, které se neustále vyvíjí a mění. Jedná se o ...
 • Analogový spínač pro aplikace v technice spínaných proudů 

  Jahn, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem analogového spínače v technice spínaných proudů, který je realizován technologií CMOS. Návrh těchto spínačů byl realizován a následně simulován v prostředí CADENCE, kde byl kladen ...
 • Automobilový audiozesilovač 

  Vičar, Ondřej
  Náplní této bakalářské práce je návrh čtyřkanálového koncového audiozesilovače o výkonu 4 × 60 W určeného pro použití v automobilech. Koncový zesilovač je řešen zapojením s integrovanými obvody LM3886T a je doplněn návrhem ...
 • Bezdrátově řízená sada světelných kontrolerů pro živá vystoupení 

  Pecháček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a výrobou bezdrátově ovládané světelné kontroléry které najdou své uplatnění v divadle při živých vystoupeních nebo u netradičních tanečních souborů. Výsledek této práce zajistí plnou kontrolu nad ...
 • A CMOS Multiplied Input Differential Difference Amplifier: A New Active Device and Its Applications 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Prokop, Roman; Kledrowetz, Vilém; Polák, Josef (MDPI AG, 2017-01-26)
  This paper presents a newly developed active device, referred to as a multiplied input differential difference amplifier (MIDDA), which allows operations of summation/subtraction and multiplication of input signals. It was ...
 • Časomíra pro motokáry 

  Lacika, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením časomiery pre motokáry prostredníctvom infračerveného žiarenia. Práca obsahuje návrh a realizáciu výsledného systému časomiery. Finálny systém časomiery, pozostávajúci z infračerveného ...
 • Dálkově ovládaný analogový multiplexer 

  Chvíla, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací dálkově ovládaného analogového multiplexeru a detailním popisem, jakým způsobem je toto zařízení konstruováno a jaké jsou jeho technické parametry. Práce se zabývá jak ...
 • Elektronkový sluchátkový zesilovač 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektronkového sluchátkového zesilovače pracujícího ve třídě A. V práci je přiblížen princip funkce elektronky, její používané druhy, základní způsoby zapojení v obvodu, ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro návrh filtrů 

  Tesařík, Jan
  Práce se zabývá návrhem programu, který umožní generovat ze zapojení filtrů vrcholový popis v jazyce VHDL. Hlavním cílem je vytvořit grafickou nadstavbu na již existující program a propojit jej s generátorem VHDL. Program ...
 • Inovace přípravků pro výuku předmětu BDTS 

  Hynek, David
  Práce popisuje návrh vylepšení laboratorních úloh, které se budou používat v předmětu Diagnostika a testování elektronických systémů. Tento předmět se zabývá diagnostikou a testováním elektronických obvodů. Největší důraz ...
 • Měření pozice elektronickými dotykovými sondami 

  Noga, Kamil
  Tato práce se zabývá tvorbou tzv. uživatelských obrazovek pro systém Mitsubishi série M7. Tyto obrazovky budou sloužit jako uživatelsky přívětivá grafická nástavba systému, pro snadné měření počátečních bodů obráběných ...
 • Návrh a optimalizace spínaného komparátoru v 250 nm CMOS technologii 

  Matěj, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá metodou návrhu a možností optimalizace parametrů dynamických komparátorů. Srovnává dynamické komparátory s klasickými kontinuálními a rozebírá princip funkce těchto obvodů. Analyzuje tři ...
 • Návrh a ověření funkce jednoduchého operačního zesilovače využívajícího teleskopickou strukturu 

  Czanadi, Jindřich
  Práce pojednává o návrhu operačního zesilovače s teleskopickou strukturou včetně ověření funkce.
 • Návrh a realizace převodníku DA v technologii CMOS 

  Komár, Karel
  Práce pojednává o návrhu převodníku DA na tranzistorové úrovni. Požadavky na převodník je minimální rozlišení 10 bitů, krátká doba převodu, nízká spotřeba a malá plocha čipu. Pro realizaci převodníku je zvolena technologie I3T25
 • Návrh aktivního subwooferu 

  Hrdina, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednokanálového zesilovače pro aktivní subwoofer o maximálním výkonu 200 W na 8 zátěž. Návrh sestává z aktivního korekčního předzesilovače a koncového stupně. Předzesilovač ...
 • Návrh audio zesilovače 2.1 ve třídě D 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je nastudování principů jednotlivých typů nízkofrekvenčních zesilovačů. Jsou zde popsány principy funkce zesilovačů v různých třídách s ohledem na jejich zkreslení a účinnost. Zesilovač typu D je podrobně ...
 • Návrh autokompenzace ofsetu operačního zesilovače 

  Dula, Přemysl
  Tato práce se zabývá problematikou dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu. Operační zesilovač je navržen v návrhovém prostředí Cadence pro případnou realizaci v technologii CMOS07. Důraz práce ...
 • Návrh bipolárního jádra integrovaného teplotního senzoru 

  Fránek, Jakub
  Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru využívajícího bipolární ...
 • Návrh číslicově-analogového převodníku s vysokým rozlišením 

  Buček, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem digitálně-analogového převodníku. Používaná technologie tohoto návrhu je ON SEMICONDUCTOR CMOS07 v návrhovém programu Cadence. V práci se lze setkat s jednotlivými bloky převodníku, především ...