Now showing items 1-2 of 2

  • Nízkošumové zesilovače pro pásmo 1-3 GHz 

    Klegová, Hana
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro frekvenční pásmo 1 GHz - 3 GHz. V první části práce je stručný teoretický úvod, kde jsou popsány parametry a vlastnosti tranzistorů i obecných dvojbranů. ...
  • Širokopásmový měřič úrovně bílého šumu 

    Klegová, Hana
    Tato práce se zabývá měřením šumu extraterestických objektů širokopásmovým mikrovlnným přijímačem s mezními frekvencemi 144 - 149 MHz. V práci je navržen širokopásmový měřič úrovně bílého šumu vzhledem k referenční hodnotě ...