Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh víceplášťové tlakové nádoby 

  Klement, Jan
  Předmětem této bakalářská práce je provedení optimálního konstrukčního návrhu tlakové nádoby na daný tlak a vnitřní a vnější poloměr. Vlastní výpočet je proveden analyticky. V závěru se práce zabývá rešerší možností ...
 • Studie snížení ztrát vody 

  Klement, Jan
  Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.
 • Transformace WWW stránek na webové služby 

  Klement, Jan
  Předmětem této práce bylo seznámit se s webovými aplikacemi, pochopit jejich architekturu a způsob komunikace a srovnat použití webových aplikací s použitím webových služeb. Webové služby umožňují hromadné zasílání a ...
 • Výpočtová analýza napjatosti turbinové lopatky 

  Klement, Jan
  Tato diplomová práce navazuje na práci Ing. Damborského a zabývá se deformačně napěťovou a dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je vypočteno ...