Now showing items 1-2 of 2

  • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě ADOZ, s.r.o. 

    Klemsa, David
    Diplomová práce se věnuje výrobnímu systému podniku ADOZ, s. r. o. V práci byly popsány systémy řízení výroby, o jejichž implementaci usilují vedoucí pracovníci podniku, podnik samotný, stav výchozího výrobního systému, ...
  • Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin 

    Klemsa, David
    Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i ...