Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace zdanění rodiny v České republice a vybraných zemích OECD 

    Klenorová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá porovnáním zdanění rodiny v České republice a ve vybraných zemích OECD. V teoretické části je popsána osobní důchodová daň, její konstrukční prvky a základní informace o zdaňování fyzických osob ...
  • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

    Klenorová, Lenka
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Sagapo. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky, které jsou východiskem pro následnou analytickou část. Tato část obsahuje základní informace ...