Now showing items 1-2 of 2

  • Interpersonální konflikty a návrhy na zlepšení pracovních podmínek 

    Vejnarová, Eliška
    Ve své práci se budu zaměřovat na interpersonální konflikty, způsoby jejich zvládání a předcházení jim. Také popíši jak ideálně jednat v konfliktních situacích a dosáhnout co nejlepšího řešení tou “pravou” cestou.
  • Využití newsletteru v elektronickém obchodování 

    Raisigl, Ivo
    Obsahem diplomové práce je tvorba newsletteru a vyhodnocení jeho výkonnosti. Na základě analýzy informací z oblasti e-mail marketingu, psychologie reklamy a dalších poznatků byly vypracovány návrhy newsletteru, které ...