Now showing items 1-2 of 2

  • Time-dependent growth of silica shells on CdTe quantum dots 

    Modlitbová, Pavlína; Klepárník, Karel; Farka, Zdeněk; Pořízka, Pavel; Skládal, Petr; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (MDPI, 2018-06-16)
    The purpose of this study is to investigate the time dependent growth of silica shell on CdTe quantum dots to get its optimum thickness for applications in practice. The core/shell structured silica-coated CdTe quantum ...
  • Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze 

    Hezinová, Věra
    Tato práce je zaměřena jak na cílený tak na přehledný přístup ve studiu proteomiky. Cílená proteomika přináší informace o přítomnosti proteinu a jeho lokalizaci v buňce či tkáni pomocí luminiscenčních značek na bázi ...