Now showing items 1-12 of 12

 • 3D rozhraní pro webové stránky 

  Klepárník, Petr
  Tato práce diskutuje možnosti vytváření 3D webových stránek. Zaměřuje se především na akcelerované vykreslování 3D scény v reálném čase ve webovém prohlížeči s využitím webové grafické knihovny WebGL. Dále se zabývá návrhem ...
 • Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU 

  Kozovský, Radoslav
  p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl ...
 • Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU 

  Jochlík, Jakub
  Tato práce navrhuje řešení pro aplikaci konvolučních filtrů na velké množství 3D obrazových dat za využití výpočetního výkonu grafických karet. Popisované řešení využívá platformu OpenCL, jenž umožňuje akcelerovat veškeré ...
 • Algoritmické generování estetických rytmických sekvencí 

  Mahnert, Jakub
  Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém, který se snaží potvrdit, nebo vyloučit domněnku, že je možné generovat unikátní rytmické sekvence, které člověk vnímá jako estetické. V práci je potom navržen a implementován ...
 • Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data 

  Klepárník, Petr; Bařina, David; Zemčík, Pavel; Jaroš, Jiří (NEUVEDEN, 2018-06-26)
  Large-scale numerical simulations of high-intensity focused ultrasound (HIFU), important for model-based treatment planning, generate large amounts of data. Typically, it is necessary to save hundreds of gigabytes during ...
 • Interaktivní simulace chování tkaniny akcelerovaná pomocí GPU 

  Melichar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá interaktivní simulací chování tkanin s využitím GPU pro obecné výpočty. V první části jsou rozebrány všechny technologie, které jsou následně využity při implementaci programu. Druhá část poté diskutuje ...
 • Optimalizace distribuovaného I/O subsystému projektu k-Wave 

  Vysocký, Ondřej
  Práce se zabývá řešením efektivního paralelního zápisu a čtení dat pro nástroj k-Wave, provádějící simulací šíření ultrazvuku. Tento nástroj je superpočítačovou aplikací, proto je spouštěn na souborovém systému Lustre a ...
 • Parametrický geometrický náčrtník 

  Čižmarik, Roman
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat parametrický geometrický náčrtník. Řešení tohoto problému se skládá ze dvou částí, vytvoření knihovny základních funkcí dynamické geometrie a grafického uživatelského rozhraní. ...
 • Stavba 3D tiskárny 

  Škop, Martin
  Cílem této práce je analýza dostupných řešení pro 3D tisk technologií FDM na základě požadavků zadavatelské firmy, sestavení návrhů elektronické a softwarové části řešení 3D tiskárny a následného zapojení elektronických ...
 • Vizualizace šíření ultrazvuku v lidském těle 

  Klepárník, Petr
  Tato práce se věnuje 2D a 3D vizualizaci výstupů softwarového balíku k-Wave, který slouží k simulaci šíření ultrazvuku v lidském těle. Balík k-Wave běžně generuje specifická výstupní data nadměrných velikostí (v řádu desítek ...
 • Vlastní 3D tiskárna 

  Mošner, Ladislav
  Tato práce se zabývá tématem 3D tisku. Hlavním cílem bylo vytvoření reálné tiskárny s tuhou konstrukcí snižující vliv vůlí na přesnost a kvalitu tisku. Návrh 3D tiskárny a jejích částí zaznamenal značné ovlivnění projektem ...
 • Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči 

  Mahr, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivního prohlížeče 3D modelů ve webovém prohlížeči. Cílem práce je věrné představení průmyslových a komerčních výrobků potenciálním zákazníkům daného produktu. Výsledná ...