Now showing items 1-1 of 1

  • Společensky odpovědné investování 

    Kličková, Adéla
    Diplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost ...