Now showing items 1-20 of 70

 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití domu služeb v Brně-Kohoutovicích 

  Marek, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na méně používaný způsob oceňování majetku. Jedná se o analýzu nejvyššího a nejlepšího využití (HABU). V teoretické části této práce jsou představeny základní právní předpisy upravující oceňování ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu bývalé restaurace v Kroměříži 

  Čeňková, Lydie
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití majetku, která je zde prakticky aplikována na konkrétní příklad. Analýza je provedena na budově bývalé restaurace Slovan v Kroměříži, která je v současnosti ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu školky v Plzni 

  Petrák, Jan
  Diplomová práce se věnuje analýze nejvyššího a nejlepšího využití. První částí práce je část teoretická, která se zabývá především metodami ocenění a dále podstatou analýzy. Tato analýza je aplikována na objekt školky v ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku na ulici Libušino třída v Brně 

  Adamík, Václav
  Motivací autora pro vznik této diplomové práce bylo provedení analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku (HABU). Analýza je v praktické části aplikována na konkrétní příklady využití nezastavěného pozemku, který se ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití sokolovny v obci Mosty u Jablunkova 

  Chwastková, Silvie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku. V zahraničí je tato metoda poměrně využívaná a označována jako HABU. Metoda je aplikována na konkrétní případ sokolovny v obci ...
 • Analýza realitního trhu s hostinskými zařízeními v Olomouci 

  Hoduláková, Michaela
  Trh komerčních nemovitostí se neustále mění a určitý vývoj je možné pozorovat i v našem přístupu k němu, přičemž jako každý jiný trh je i tento závislý na existenci nabídky a poptávky. Diplomová práce „Analýza realitního ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy 

  Dušek, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána ...
 • Aplikace prostorových analýz pomocí technologie GIS pro účely trhu s nemovitostmi 

  Viktorová, Stanislava
  Diplomová práca rieši možnosti využitia priestorových analýz pre účely trhu s nehnuteľnosťami pomocou geografického informačného systému. V práci je kladený dôraz na problematiku vyhľadávania vhodných podkladov pre tvorbu ...
 • Bytová družstva vzniklá "privatizací" 

  Žák, Dominik
  Diplomová práce se zabývá vznikem bytových družstev z důvodu privatizace bytového fondu. Tato práce popisuje vývoj privatizačního procesu a vývoj bytového družstevnictví v České republice po roce 1989. Práce se zabývá ...
 • Cenová mapa nájmů nebytových prostor v Olomouci. 

  Švec, Jakub
  Předmětem práce je vytvoření cenové mapy nebytových prostor krajského města Olomouce. Před vznikem cenových map bude provedena analýza jednotkových cen kancelářských a komerčních prostor pomocí porovnávací metody. Vstupními ...
 • Kritéria, která mají vliv na výnosy lyžařských areálů 

  Procházková Uvizlová, Martina
  Cílem této práce je stanovit kritéria, která mají vliv na zisk lyžařských areálů. Zpracované téma se týká oceňování nemovitostí, veřejných databází a údajů o teplotách vzduchu. Část práce spočívá v ocenění nemovitostí dvou ...
 • Metodiky ocenění pozemků dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a č. 419/2013 Sb. 

  Rosenberg, Milan
  Tato diplomová práce řeší souběžnou existenci dvou oceňovacích vyhlášek. První z nich je prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku. Druhá je prováděcí vyhláškou k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých ...
 • Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFos Brno 2017 

  Schüllerová, Barbora; Adamec, Vladimír; Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Ve dnech 27. – 28. ledna 2017 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 26. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2017). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně ...
 • Návrat investic do developerského projektu v Brně Žabovřeskách 

  Sasínová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se návratu investic do developerských projektů, možnosti financování, rozsah a popis činností developmentu. V první části práce se zabývám developerským procesem, jeho ...
 • Obchodování se zemědělskými pozemky 

  Machů, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá ...
 • Oceňovací standard – metoda nejvyššího a nejlepšího využití 

  Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé ...
 • Podlahové plochy a zastavěné plochy dle předpisů 

  Klika, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The article includes the method for the calculating of the floor areas and level areas by legal and technical regulations. The article deals with law, regulations and standards – in the Czech Republic and abroad.
 • Podmínky získání družstevního bydlení před rokem 1989 

  Krejčiříková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá podmínkami pro získání družstevního bydlení před rokem 1989. Konkrétněji podmínkami pro vstup do družstva, členství v družstvu a pro výstup z družstva. Dále je zde nastíněna problematika převodů ...
 • Podnikatelský plán: Založení fitness centra 

  Vítek, David
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského plánu na založení fitness centra v lokalitě města Brna. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související se založením podniku a podnikatelským plánem. Praktická část prezentuje ...
 • Posouzení přínosu rekonverze z hlediska hodnoty církevního objektu ve vybrané lokalitě 

  Strnková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rekonverzí církevního objektu ve vybrané lokalitě. Na začátku jsou v práci popsány církevní objekty a jejich vliv na okolí, struktura římskokatolické církve a vývoj církevního majetku v průběhu ...