Now showing items 1-3 of 3

 • Přijatá novela stavebního zákona 

  Kliková, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ...
 • Připravovaná novela stavebního zákona 

  Kliková, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést ...
 • Tvorba databáze pro oceňování pozemků 

  Klika, Pavel; Kliková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku možného vytvoření databáze pro stanovení tržní hodnoty pozemků cenovým porovnáním. V příspěvku se autoři zaměřili na vybrané otázky související se stanovováním tržní hodnoty pozemků. ...