Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybraném podniku 

    Klimánková, Marina
    Cílem diplomové práce je návrh vhodných změn současného motivačního systému v gastronomickém podniku. Tyto změny by měly vést blíže k celkové spokojenosti zaměstnanců, ke kvalitnější komunikaci v interpersonálních vztazích ...
  • Podnikatelský plán pro založení prodejny s rychlým občerstvením 

    Klimánková, Marina
    Bakalářská práce se zabývá založením nového podniku v oblasti pohostinství, konkrétně provozovny rychlého občerstvení. Pracuje se zde s analýzou současné situace na trhu, identifikují se příležitosti a možná rizika podnikání. ...