Now showing items 1-5 of 5

 • Filtrace útoků na odepření služeb 

  Klimeš, Jan
  Diplomová práce se zabývá filtrací vybranných DDoS útoků na odepření služeb. V teoretické části je rozebrána problematika obecných mechanizmů využívaných pro realizaci DDoS útoků, problematika obranných mechanizmů a ...
 • Kybernetické útoky v programu JMeter 

  Klimeš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá bezpečností sítí založených na protokolu TCP/IP. Hlavním cílem práce je vytvoření rozšiřujících modulů pro aplikaci JMeter, které přidávají funkce pro softwarové generování DoS útoků záplavového ...
 • Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukcí soustavy střídavého zdroje 1000 A a zařízení pro přesné měření velkých proudů. Jsou zde teoreticky rozebrány možností klasických řešení, jako jsou proudové transformátory i modernější metody ...
 • Ocenění výše škody způsobené zásahem blesku do rodinného domu v obci Šebetov 

  Šumberová, Petra
  Cílem této diplomové práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou zásahem blesku do rodinného domu v obci Šebetov. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám ...
 • Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá principy termochromismu a jeho možnými aplikacemi při testování distribuce tepla. Teoreticky jsou zde popsány jednotlivé mechanismy, které umožňují termochromní vlastnosti látek. Zvláštní pozornost je ...