Now showing items 1-20 of 24

 • An accuracy analysis of the front tracking method and interface capturing methods for the solution of heat transfer problems with phase changes 

  Klimeš, Lubomír; Mauder, Tomáš; Charvát, Pavel; Štětina, Josef (IOP Publishing, 2016-06-19)
  Materials undergoing a phase change have a number of applications in practice and engineering. Computer simulation tools are often used for investigation of such heat transfer problems with phase changes since they are ...
 • Aerodynamika vozidel 

  Mužíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou aerodynamiky vozidel osobních, závodních, tak i nákladních. Na základní teoretické poznatky navazují jednotlivá řešení používaná v praxi u konkrétního typu vozidla. Pro vytvoření ...
 • Algoritmy stochastického programování 

  Klimeš, Lubomír
  Stochastické programování a optimalizace jsou mocnými nástroji pro řešení široké škály inženýrských problémů zahrnujících neurčitost. Algoritmus progressive hedging je efektivní dekompoziční metoda určená pro řešení ...
 • Expediční úprava motocyklu 

  Gawliczková, Dominika
  Cílem této práce je navrhnout expediční úpravy motocyklu Yamaha XG250 Tricker, s kterým je v plánu cesta do Střední Asie. Mezi tyto úpravy patří návrh větší palivové nádrže včetně fyzických modelů a návrh upevnění zavazadel ...
 • Inteligentní zelené budovy 

  Kmenta, Ondřej
  Tato práce nabízí soupis technologií používaných v inteligentních komerčních budovách s orientací na energeticky úsporné budovy. Téměř všechny zde uvedené technologie poskytují komerčním budovám zisky ze solární energie, ...
 • Minimalizace spotřeby paliva vozidla na výškovém profilu vozovky 

  Srba, Jan
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním spotřeby paliva vozidla jedoucího po trase charakterizované svým výškovým profilem. Obsahuje základy podélné dynamiky vozidel, které jsou nezbytné pro sestavení modelu. Cílem ...
 • Návrh pohonu prototypu pro Shell Eco-marathon 

  Skácelík, Radek
  V bakalářské práci je řešeno pohonné ústrojí soutěžního vozu. V úvodu jsou shrnuta pravidla soutěže. Dále jsou řešeny jízdní odpory a varianty pohonného ústrojí vozidla, jehož hlavním cílem je dosáhnout nízké spotřeby. ...
 • Optimal design of structure in rheological models: an automotive application to dampers with high viscosity silicone fluids 

  Píštěk, Václav; Klimeš, Lubomír; Mauder, Tomáš; Kučera, Pavel (JVE International, 2017-10-09)
  Dynamic torsional vibration dampers are for a long time inherent integral components of internal combustion engines. One of the most common types of the dynamic dampers is a silicone damper. It has been, for many years, ...
 • Optimalizace návrhu solárního kolektoru využívající latentní teplo fázové přeměny 

  Zálešák, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou numerického modelu solárního kolektoru využívajícího materiály s fázovou přeměnou. Model byl implementován v programovacím jazyku Python. S využitím vytvořeného modelu byla provedena optimalizace ...
 • Optimalizace návrhu tepelného výměníku využívající materiál se změnou fáze pro akumulaci tepla 

  Hliník, Juraj
  Práce je zaměřena na sestavení numerického modelu akumulace tepelné energie s fázovou přeměnou. Následně je tento model použit při tvarové optimalizaci, jejíž cílem je maximalizace uloženého tepla v tepelném výměníku. Kvůli ...
 • Optimalizace Rankineůva-Clausiůva parního cyklu 

  Čepl, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá optimalizací Rankine-Clausiova parního cyklu. Na začátku práce jsou popsány teoretické informace týkající se optimalizace a Rankine-Clausiova cyklu. Tyto teoretické poznatky jsou pak následně ...
 • Optimalizace Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou a následné optimalizační výpočty extremalizující veličiny charakterizující tepelné chování. Práce rovněž obsahuje ...
 • Optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou 

  Pustějovský, Michal
  Práce se zabývá modelováním problému kontinuálního lití oceli. Tento proces výroby oceli získal nejen v České republice v posledních letech faktickou dominanci. V práci je řešen sochor s kruhovým průřezem, který bývá často ...
 • Palivové články a jejich použití 

  Horák, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší palivových článků a jejich použití. První část práce tvoří seznámení se základním principem a konstrukcí palivového článku, dále s druhy palivových článků, se kterými se dnes můžeme ...
 • Regenerace tepla a vody při sušení papíru 

  Milko, Michal
  Diplomová práca s názvom Regenerace tepla a vody pri sušení papíru sa zaoberá využitím teplého odpadného vzduchu, ktorý je ventiláciou odvetrávaný počas procesu sušenia papiera v papierni. Ďalej sa detailne venuje návrhu ...
 • Stefanův problém vedení tepla s fázovou přeměnou a jeho analytické řešení 

  Kesler, René
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým řešením úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanův problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický ...
 • Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu 

  Myška, Martin
  Tato práce se zabyvá simulačním přístupem pro modelováním vyrobní linky, jejíž topologie vychází z reálné vyrobní linky firmy BOSCH DISEL s.r.o. – Jihlava. Problematika simulací je řešena v programu Matlab-Simulink-SimEvents. ...
 • Termodynamika ideálních plynů v Matlabu 

  Zábojník, Jakub
  V rámci bakalářské práce byla v prostředí programu MATLAB vytvořena sada funkcí pro řešení základních termodynamických výpočtů s ideálními plyny a se směsmi ideálních plynů. Do práce jsou zahrnuty vedle zdrojových textů ...
 • Ventilové rozvody moderních spalovacích motorů 

  Pohořelský, Petr
  V bakalářské práci jsem se soustředil na princip činnosti tykající se rozvodových mechanismů moderních spalovacích motorů se zaměřením na variabilní časování ventilů. Práce je pojata jako rešerše dostupných elektronických ...
 • Větrné elektrárny – minulost, současnost a budoucnost 

  Kučera, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem větrných elektráren od minulosti po součas-nost, a také se zaměřuje na vývoj větrných elektráren v budoucnosti. V první části této práce jsou uvedeny počátky využití větrné energie ...