Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza vlivu jednotlivých harmonických složek nebo formantových oblastí na vjem barvy zvuku 

  Klimeš, Martin
  Tato práce se zabývá výzkumem vlivu jednotlivých harmonických složek na vjem barvy zvuku. Byla vytvořena aplikace s dotazníkem, ve kterém respondenti posuzovali celkem 29 vzorků na různých bipolárních škálách. Vzorky byly ...
 • Časomíra požárního sportu 

  Klimeš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k měření času pro soutěž zvanou požární sport. Toto zařízení zvané časomíra by mělo být bezdrátové a komunikovat v sub-gigahertzovém pásmu. V první části této práce ...
 • Mateřská škola 

  Klimeš, Martin
  Téma diplomové práce je novostavba mateřské školy v Polici nad Metují. Budova je zasazena do svažitého terénu. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Budova je navržena ze systému Porotherm a stropního konstrukčního systému ...
 • Nízkopříkonový zabezpečovací systém sklepního prostoru bez elektrorozvodu 

  Klimeš, Martin
  Práce se zabývá dostupnými možnostmi zabezpečovacích zařízení pro sklepní prostory, návrhem a realizací vlastního zabezpečovacího zařízení. Jako ovládací prvek zařízení byl použit FPGA čip od firmy Xilinx . Zařízení dále ...
 • Nízkopříkonový zabezpečovací systém sklepního prostoru bez elektrorozvodu 

  Klimeš, Martin
  Práce se zabývá dostupnými možnostmi zabezpečovacích zařízení pro sklepní prostory, návrhem a realizací vlastního systému zabezpečovacího zařízení. Jako ovládací prvek zařízení byl použit FPGA čip od firmy Xilinx s označením ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Klimeš, Martin
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací v Polici nad Metují. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Budova je navržena ze sytému Porotherm profi dryfix a ...