Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a návrh způsobu využití brownfields v bývalém areálu ABB EJF 

  Klimeš, Petr
  Tato diplomová práce řeší aktuální problematiku opětovného využití „brownfields“ v návaznosti na problematiku udržitelného rozvoje. Prvotním cílem práce je podrobná analýza a vytvoření návrhu na nejlepší možné využití ...
 • Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci 

  Formánková, Zuzana
  Tato práce se zabývá metodami intrakraniální elektrické stimulace a jejich využitím při lokalizaci epileptogenního ložiska. Cílem práce je posouzení reakce patologické tkáně na elektrickou stimulaci pomocí navržených ...
 • Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Klimeš, Petr
  Cílem této práce je zpracovat rešerši literatury týkající se použití dvouvrstvých drenážních systémů, určit zásady pro návrh směsí typu asfaltový koberec drenážní. Jsou navrženy směsi drenážního koberce PA 8, PA 11 a PA ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...
 • Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato semestrální práce se věnuje problematice vizualizace dat z intrakraniálního EEG. V první části práce je probrán potřebný teoretický základ EEG. Dále je probrána registrace obrazů, jako potřebný nástroj pro vizualizaci, ...
 • Měření a kontrola výrobku pomocí 3D manipulátoru 

  Klimeš, Petr
  V práci jsou zkoumány metody skenování s cílem vytvořit systém pro kontaktní a bezkontaktní skenování windsurfing plováků pomocí 3D manipulátoru. Dále je zkoumána metodika měření přesnosti a opakovatelnosti manipulátoru. ...
 • Model dopravní křižovatky 

  Klimeš, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace modelu dopravní křižovatky, který je řízen pomocí programovatelného automatu (PLC). Model má sloužit jako laboratorní pomůcka při výuce programovatelných automatů a pro ...
 • Monolitický přístřešek v areálu ČOV 

  Klimeš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické betonové konstrukce s dřevěným krovem pro umístění zařízení čističky odpadních vod. Konstrukce sestává z jednotlivých konstrukčních prvků- základový pas, stěny s překlady, ...
 • Ocelový skelet administrativní budovy 

  Klimeš, Petr
  Předmětem studentské práce je návrh ocelové konstrukce administrativní budovy České televize. Jedná se o vícepodlažní budouvu pravoúhlého půdorysu s nahrávacími studii a kancelářemi. Nosná konstrukce je řešena jako rámová ...
 • On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks 

  Brázdil, Milan; Janeček, Jiří; Klimeš, Petr; Mareček, Radek; Roman, Robert; Jurák, Pavel; Chládek, Jan; Daniel, Pavel; Rektor, Ivan; Halámek, Josef; Plešinger, Filip; Jirsa, Viktor (PLOS, 2013-05-16)
  Using intracerebral EEG recordings in a large cohort of human subjects, we investigate the time course of neural cross-talk during a simple cognitive task. Our results show that human brain dynamics undergo a characteristic ...
 • Oprava a zesílení železobetonové stropní konstrukce 

  Klimeš, Petr
  Diplomová práce se zabývá zesílením stávající konstrukce monolitického stropu pro vestavbu dvojice eskalátorů. V rámci úprav je budována nová předpjatá výměna, sloupy osazené v nových polohách a zhotoveno zesílení stávajících ...
 • Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 

  Klimeš, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace on-line rezervačního systému, který bude graficky zobrazovat interaktivní plán rezervačního místa a bude umožňovat tato místa on-line vytvářet a upravovat. Systém má sloužit ...
 • Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami 

  Klimeš, Petr
  Lidský mozek je tvořen vzájemně propojenými populacemi nervových buněk, které formují anatomicky i funkčně oddělené struktury. Pro studium fyziologie a patologie lidského mozku je zcela zásadní znát, jak jsou tyto struktury ...
 • Vliv hloubkové mozkové stimulace na konektivitu lidského mozku 

  Horváthová, Ľubica
  Hĺbková mozgová stimulácia (DBS) predstavuje účinnú liečbu pre pacientov s Parkinsonovou chorobou (PD) alebo farmakorezistentnou epilepsiou. Avšak mechanizmy, ktorými znižuje počet záchvatov a zlepšuje pohyb, zostávajú ...