Now showing items 1-2 of 2

  • Bezkontaktní těsnění 

    Klimek, Ľubomír
    Cieľom tejto práce je vecne a zrozumiteľne spracovať dostupné informácie týkajúce sa bezkontaktných hriadeľových tesnení. V úvodnej časti sa zaoberá predovšetkým objasnením základných pojmov, delením a historickým vývojom ...
  • Vývoj procesních parametrů slitiny mědi pro 3D tisk tenkostěnných struktur 

    Klimek, Ľubomír
    Predmetom tejto práce je spracovanie kovového materiálu metódou Selective Laser Melting. Hlavným cieľom je overiť a popísať vplyv jednotlivých procesných parametrov vstupujúcich do výrobného procesu pri spracovaní materiálu ...