Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace procesu tepelného zpracování LKG legovaných niklem 

    Klimentová, Jiřina
    Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky vlivu tepelného zpracování na segregační procesy probíhající v matrici litiny s kuličkovým grafitem s odstupňovaným obsahem křemíku a niklu. Cílem práce je posouzení rozdílů ...
  • Struktura a vlastnosti lité keramiky EUCOR 

    Klimentová, Jiřina
    Práce se zabývá studiem lité keramiky EUCOR, kterou lze popsat jako třífázový systém sestávající z korundu, baddeleyitu a skelné fáze. Zaměřili jsme se na strukturní a fázovou analýzu sledovaného materiálu s hodnocením ...