Now showing items 1-3 of 3

 • Podnikatelský záměr – založení a provoz crossfitové posilovny 

  Klinger, Erik
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení a provoz crossfitové posilovny. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány cíle práce a definovány ...
 • Procesní řízení zakázky 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...
 • Průběh řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Klinger, Erik
  Diplomová práce se zabývá průběhem řízení zakázky ve společnosti XYZ s.r.o. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je vyhodnocení teoretických přístupů k řešení, které je sestaveno na základě odborné literatury. Další ...