Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní kontrola piva 

    Klinková, Lucie
    Hlavním tématem této bakalářské práce je laboratorní kontrola vstupních surovin pro výrobu piva, mezioperační kontrola a kontrola finálního produktu. V teoretické části jsou shrnuty dané kontrolní postupy, které jsou ...
  • Vybrané mikrobiální procesy v bioreaktoru 

    Klinková, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na monitorování průběhu mikrobiálních kultur v bioreaktoru a hodnocení bioprocesu. Je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá produkcí mutantní formy proteinu cryptogeinu kvasinkou ...