Now showing items 1-1 of 1

  • Plánování cesty mobilního robotu 

    Klobušníková, Zuzana
    Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. ...