Now showing items 1-2 of 2

  • Ocelová konstrukce silničního mostu 

    Kloda, Petr
    Cílem diplomové práce byl návrh spřaženého ocelobetonového silničního mostu pro silnici I. třídy v Ostravě. Součástí návrhu je variantní řešení mostu pro teoretická rozpětí 44 m + 55 m + 44 m. Celkové rozpětí mostu je tedy ...
  • Zastřešení plaveckého bazénu 

    Kloda, Petr
    Předmětem práce je navrhnout ocelovou konstrukci zastřešení plaveckého bazénu délky 25 m a jeho relaxační části. Střecha objektu má sedlový tvar a je vynášena příhradovými vazníky s parabolicky zahnutým dolním pásem, jež ...