Now showing items 1-11 of 11

 • Aperturový korektor obrazových signálů 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je detailně popsat a navrhnout aperturový korektor obrazových signálů. Na základě poznatků o aperturovém zkreslení a možnostech jeho korekce realizovat korektor a ověřit jeho funkci. Aperturový ...
 • Barometrický výškoměr pro RC modely letadel 

  Dujíček, Martin
  Cílem této práce je návrh barometrického výškoměru určeného pro RC modely letadel. Během letu je zaznamenávána hodnota ze snímacího prvku do paměti. Po ukončení letu a po připojení zařízení k počítači je možné data přečíst ...
 • LED světlo s nastavitelným spektrem vyzařování pro chovatelské a pěstitelské účely. 

  Satora, Ondřej
  Tématem mé diplomové práce je návrh systému LED osvětlení pro chovatelské a pěstitelské účely jako náhrady za klasické vysokotlaké sodíkové výbojky a ostatní zdroje světla používané v současnosti. Celý systém osvětlení ...
 • Lokalizační systém kombinující výhody GPS a GSM 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je rozbor možností lokalizace v sítích GPS a GSM. Výběr vhodného modulu pro návrh lokalizačního zařízení, využívající oba zmíněné systémy. Návrh a konstrukce zařízení, které je schopno v sítích ...
 • Měření parametrů mobilních sítí 

  Gábor, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem a praktickou realizací měření a ukládání parametrů mobilních sítí a následný návrh a programování webového rozhraní pro jejich prezentaci. Popisuje strukturu a vývoj GSM a UMTS ...
 • Mobilní komunikační systémy s více anténami 

  Teplý, Lukáš
  Tato semestrální práce se zabývá využitím technologie MIMO v bezdrátových systémech určených pro mobilní komunikaci. Na počátku jsou popsány výhody technologie MIMO a schéma komunikačního kanálu. Komunikace probíhá skrze ...
 • Řídicí jednotka pro 3G modul 

  Vávra, Tomáš
  Tento dokument se zabývá teoretickým rozborem druhů a parametrů 3G UMTS modulů. Stručně popisuje základní pojmy a fungování mobilních sítí a systému GPS. UMTS moduly popisuje nejprve z obecného pohledu a poté následuje ...
 • Řídící jednotka pro aeroponický pěstební systém 

  Vrabec, Miroslav
  Práce popisuje historii pěstování rostlin bez půdního substrátu, tedy hydroponii a její následný vývoj v aeroponii. Práce nastiňuje návrh celého aeroponického pěstebního systému včetně řídící jednotky, u které je kladen ...
 • Řídící jednotka pro aeroponický pěstební systém 

  Vrabec, Miroslav
  Práce popisuje historii pěstování rostlin bez půdního substrátu, tedy hydroponii a její následný vývoj v aeroponii. Práce nastiňuje návrh celého aeroponického pěstebního systému včetně řídící jednotky, u které je kladen ...
 • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

  Julínek, Pavel
  Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...
 • Zabezpečovací zařízení s GSM modulem 

  Křístel, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronického zabezpečovacího zařízení s GSM modulem. Zabezpečovací zařízení je zaměřeno na ochranu bytových a nebytových prostor. První část práce se zaměřuje na rozbor detektorů ...