Now showing items 1-7 of 7

 • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

  Klučka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...
 • Konstrukční návrh vysokotlakého separátoru se zaměřením na přírubový spoj 

  Šmarda, Radek
  Diplomová práce se v první části zabývá rešerší z oblasti návrhů procesních aparátů. Dále pak popisuje funkci, rozdělení a hlavní části separátorů. Rešeršní část je zakončena detailnějším přehledem přírubových spojů. Druhá ...
 • Lineární analýza ztráty stability spalinového potrubí 

  Jančík, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice ztráty stability tenkostěnného spalinového potrubí v uhelné elektrárně. Problémem tenkostěnných konstrukcí je jejich náchylnost ke ztrátě stability vlivem mimořádných podmínek, jako ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Sedmidubský, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovací nádrže na kyselinu dusičnou. Úvodní část seznamuje s problematikou návrhu, výroby a provozu uskladňovacích nádrží. Další část popisuje návrhový výpočet uskladňovací nádrže dle ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Klučka, Ivan
  Diplomová práce se zabývá tepelně-hydraulickým, pevnostním a konstrukčním návrhem výměníku tepla s plovoucí hlavou. Úvodní část práce je věnována problematice návrhu výměníku tepla. Následující část práce je zaměřena na ...
 • Výpočet výměníku tepla 

  Kvapil, Matěj
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na pevnostní výpočet výměníku tepla dle ČSN EN 13445. Počáteční část se zabývá úvodem do problematiky výměníků tepla a jejich výpočtem. V další části je proveden samotný výpočet výměníku ...