Now showing items 1-8 of 8

 • Casino Galaxy 

  Rychlík, Adam
  Diplomová práce se zabývá provedením projektové dokumentace Casina Galaxy. Objekt je situován do zájmové lokality Brno - Přízřenice Je navržen jako pětipodlažní, podsklepený, ze zdícího systému Sendwix. Střecha je plochá. ...
 • Centrum vodního lyžování Soběslav 

  Veselý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace Centra pro vodní lyžování. Objekt je navržen v západní části města Soběslav, v lokalitě zaměřené na sportovní aktivity. Objekt tvoří zázemí pro letní ...
 • Cinema point 

  Hrůza, Jiří
  Diplomová práce řeší návrh kina s kavárnou na území města Humpolec v kraji Vysočina. Obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska stavební fyziky. Dále návrh ...
 • Mateřská škola 

  Přibyl, Jan
  Předmětem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby mateřské školy v Pacově. Objekt je navržen dvoupodlažní se stěnovým systémem z keramických dutinových tvarovek a stropní konstrukcí z předpjatých stropních ...
 • Nový pavilon SOU Písek 

  Troup, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací nového školního pavilonu SOU v zájmové lokalitě Písek, z důvodu nevyhovujícího stávajícího učebnového objektu, který se nachází v nevelké vzdálenosti objektu. Vychází z ...
 • Polyfunkční dům v Českých Budějovicích 

  Honner, Jan
  Předmětem mé diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Tato novostavba je navržena pro trvalé bydlení s administrativními prostory a kavárnou. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se ...
 • Požární stanice v Pacově 

  Samec, Petr
  Diplomová práce je projektová dokumentace pro provedení stavby požární stanice. Jedná se o rozlehlou budovu, která obsahuje prostory a vybavení potřebné pro provoz požární stanice profesionálních a dobrovolných hasičů. ...
 • Zázemí pro zimní stadion a fitness cetrum ve Veselí 

  Malecha, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem třípatrové budovy určené pro zázemí zimního stadionu. Jedná se o šatny, občerstvení a toalety pro diváky, fitness centrum s welness a kancelářské prostory.