Now showing items 1-2 of 2

  • Nadjezd ulice Hlavní ve Frýdku-Místku 

    Pěkník, Robin
    Předmětem bakalářské práce je návrh nadjezdu ulice Hlavní ve Frýdku-Místku. Hlavní náplni je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byli zpracované dvě studie a druhá varianta s předem předpjatých prefabrikovaných ...
  • Oprava trámového mostu 

    Otevřel, Rostislav
    Práce se zabývá výpočtem zatížitelnosti stávající mostní trámové konstrukce podle normy ČSN 73 6222 a návrhem nového mostu. Most slouží k převedení místní komunikace přes řeku Svratku. Most je řešen jako deskový plného ...