Now showing items 1-20 of 44

 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Datový a funkční model informačního systému 

  Polívka, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému pro potřeby překladatelské agentury A-tradi, Mgr. Martina Vašková. Cílem je zejména pomocí těchto modelů definovat a zachytit všechny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štarha, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006 až 2009 a analýza informačních systémů které finanční oddělení primárně používá. Na základě analýz jsou potom ...
 • Implementace Asset managementu 

  Fuxa, Lukáš
  Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset ...
 • Implementace procesní metodiky ITIL 

  Vozdecký, Martin
  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní ...
 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Integrace služeb Sport trackera do webové aplikace 

  Hanko, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie podľa aktuálnych trendov vývoja prepájajúcej údaje o pohybovej aktivite získaných prostredníctvom mobilných zariadení s webovou aplikáciou, ktorá slúži na evidenciu ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Forejtek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby webových stránek. Hlavním cílem práce byl vznik webových stránek pro obec - Nová Ves. Mezi další dílčí cíle patří použitelnost webových stránek ve všech prohlížečích a ...
 • Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu 

  Blahušiaková, Barbora
  Cieľom tejto práce je vytvorenie dátovej štruktúry ako podklad pre webovú stránku a informačný systém pre spoločnosť zaoberajúcu sa mystery shoppingom. Hlavnou úlohou dátovej štruktúry a webovej stránky bude minimalizovať ...
 • Návrh a vývoj aplikace pro platformu iOS 

  Hlavatý, Radovan
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a vývojom aplikácie pre platformu iOS na základe požiadaviek spoločnosti, pôsobiacej vo Fínsku v oblasti vývoja informačných systémov pre bioenergetiku. Aplikácia má slúžiť ako doplnok k ...
 • Návrh databáze pro vybranou společnost 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje ...
 • Návrh databázového systému pro správu akcí 

  Sekula, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na návrh databázového systému pro správu akcí dle požadavků zadavatele, jímž je společnost ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Dobrovolný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek konstrukční kanceláře K.B.K.-KON s.r.o. za účelem lepší propagace firmy. Práce se dělí na tři části. V části teoretické jsou rozebrány současné trendy v oblasti tvorby ...
 • Návrh implementace elektronického obchodu 

  Hadač, Michal
  Hlavním tématem bakalářské práce bude vhodně navrhnout a implementovat do praxe elektronický obchod pro společnost Ekolux. V práci se budu zabývat samotným návrhem a zvolením vhodného open-source systému, dále tak vhodnou ...
 • Návrh informačního systému 

  Kantor, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému pro Pohřební službu Bohumír Kukuczka. Práce obsahuje samotný návrh a vytvoření systému v programech Microsoft Access a VBA.
 • Návrh informačního systému pro TOM 1303 Maracaibo 

  Mencner, Jacek
  Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému pro Turistický oddíl mládeže - TOM 1303 Maracaibo. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. První část bude zaměřena na teoretickou problematiku ...
 • Návrh internetových stránek 

  Pagáč, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá vytváraním internetových stránok súčasných trendov, požiadaviek a webdesignom. Poukazuje na rozdiely vo vývoji webdesignu od začiatkov používania internetu až po súčasnosť, skúma proces tvorby ...
 • Návrh internetových stránek 

  Fučíková, Aneta
  Podstatou této bakalářské práce je vytvoření reprezentativních internetových stránek, které zajistí lepší propagaci podniku a poslouží jako informační zdroj pro potencionální zákazníky. Součástí mé práce je shrnutí obecné ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zajac, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou internetovej prezentácie pre firmu Peter Putirka, ktorá prevádzkuje kamennú predajňu Farby – Laky – Drogéria. Vďaka web stránke firma zvýši vedomie medzi ľuďmi v okolí o ...
 • Návrh internetových stránek 

  Úradníček, Lukáš
  Bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu oficiálnych stránok Fakulty podnikatežskej na Vysokom učení technickom v Brne (http://www.fbm.vutbr.cz). Hodnotená je použitežnosť, prístupnosť a informačná architektúra. Na základe ...