Now showing items 1-20 of 70

 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Datový a funkční model informačního systému 

  Polívka, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému pro potřeby překladatelské agentury A-tradi, Mgr. Martina Vašková. Cílem je zejména pomocí těchto modelů definovat a zachytit všechny ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štarha, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006 až 2009 a analýza informačních systémů které finanční oddělení primárně používá. Na základě analýz jsou potom ...
 • Implementace Asset managementu 

  Fuxa, Lukáš
  Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset ...
 • Implementace informačního systému společnosti 

  Musil, Petr
  Tato diplomová práce popisuje analýzu současného informačního systému Abra G3 ve společnosti XY s.r.o. a implementaci nového informačního systému. V první části práce je popsána teorie, která je základem pro celou diplomovou ...
 • Implementace procesní metodiky ITIL 

  Vozdecký, Martin
  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní ...
 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Integrace služeb Sport trackera do webové aplikace 

  Hanko, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie podľa aktuálnych trendov vývoja prepájajúcej údaje o pohybovej aktivite získaných prostredníctvom mobilných zariadení s webovou aplikáciou, ktorá slúži na evidenciu ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Bogocz, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření webových stránek turistického průvodce města Brna včetně redakčního systému na míru. Na těchto stránkách budou obsaženy informace, které návštěvníkovi pomohou nalézt potřebné ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Forejtek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby webových stránek. Hlavním cílem práce byl vznik webových stránek pro obec - Nová Ves. Mezi další dílčí cíle patří použitelnost webových stránek ve všech prohlížečích a ...
 • Návrh a implementace databázové aplikace pro analýzu sportovních výkonů 

  Ternovszky, Filip
  Zameraním tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia databázovej aplikácie pre podporu športových analýz. Význam riešení je demonštrovaný vo futbalovom prostredí a zastáva pozitívny vplyv techniky na šport. Vďaka ...
 • Návrh a tvorba datové struktury a webové stránky pro Mystery Shopping agenturu 

  Blahušiaková, Barbora
  Cieľom tejto práce je vytvorenie dátovej štruktúry ako podklad pre webovú stránku a informačný systém pre spoločnosť zaoberajúcu sa mystery shoppingom. Hlavnou úlohou dátovej štruktúry a webovej stránky bude minimalizovať ...
 • Návrh a tvorba nové e-commerce platformy 

  Hladík, Petr
  Hlavní úlohou této diplomové práce je vytvoření prototypu e-commerce platformy, která bude v budoucnu tvořit základ plnohodnotného řešení pro konkrétního živnostníka. Práce se zabývá analýzou současného stavu, analýzou ...
 • Návrh databáze pro vybranou společnost 

  Novák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh databázového systému pro vybranou společnost, který má zefektivnit vnitřní procesy ve společnosti. První část nastiňuje teoretické poznatky týkající se této práce. Dále obsahuje ...
 • Návrh databázového systému pro správu akcí 

  Sekula, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na návrh databázového systému pro správu akcí dle požadavků zadavatele, jímž je společnost ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Auxtová, Júlia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre plánovanie a evidenciu opráv pre firmu XY a.s. Práca je rozdelená na štyri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby informačných systémov. Ďalšie dve časti ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kadleček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem, imlementací a nastavením logiky chatbota pro e-shop. Chatbot bude sloužit pro komunikaci se zákazníky a zároveň se bude využívat jako marketingová kanál. Práce obsahuje teoretickou část, ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Dobrovolný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek konstrukční kanceláře K.B.K.-KON s.r.o. za účelem lepší propagace firmy. Práce se dělí na tři části. V části teoretické jsou rozebrány současné trendy v oblasti tvorby ...
 • Návrh grafové databáze na základě relační databáze 

  Schwertschal, Jiří
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh převedení SQL databáze určené pro rezervační systém do databáze grafové. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsem uvedl informace potřebné pro vytvoření návrhu. V druhé ...