Now showing items 1-2 of 2

  • Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití 

    Klusák, Ondřej
    Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, jejíž snahou je vytvoření přehledu o problematice materiálů medicínských aplikací. Detailněji je pak práce zaměřena na vybrané skupiny biokompatibilních materiálů ...
  • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

    Klusák, Ondřej
    Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...