Now showing items 1-2 of 2

  • Úprava okružní křižovatky Hviezdoslavova x Bedřichovická 

    Klusková, Jana
    Práce se zabývá řešením problému okružní křižovatky, která spojuje silnice II/430 Hviezdoslavova a silnice III/715283 Bedřichovická v městské části Brno Slatina. Jedná se o okružní jednopruhovou křižovatku. Křižovatka je ...
  • Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

    Klusková, Jana
    Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již ...