Now showing items 1-7 of 7

 • Fotocitlivé kompozice v tenkých polymerních vrstvách 

  Rudická, Andrea
  Tato bakalářská pojednává o fotocitlivých kompozicích v tenkých polymerních vrstvách. Experimentální část se zabývá přípravou a nanesením vrstev. Připravené vrstvy byly exponovány a podrobně studovány jejich barevné odezvy ...
 • Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla 

  Škarvadová, Adéla
  Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je optimalizace světlocitlivých kompozic pro ...
 • Kinetika degradace inkjetových barviv 

  Buteková, Silvia
  Stabilita atramentových výtlačkov je závislá od množstva faktorov. Ich vzájomné pôsobenie urýchľuje degradáciu výtlačkov. Veľmi významnú úlohu v stabilite zohráva práve okolité prostredie, kedy výtlačky degradujú významne ...
 • Optical properties of titania coatings prepared by inkjet direct patterning of the reverse micelles sol-gel composition 

  Schmiedová, Veronika; Dzik, Petr; Veselý, Michal; Zmeškal, Oldřich; Morozová, Magdalena; Klusoň, Petr (MDPI, 2015-08-12)
  This contribution deals with a study on the optical properties of titania thin films prepared by direct inkjet patterning of the reverse micelles sol-gel composition onto glass supports. The layers properties have been ...
 • Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry 

  Kabelková, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry. Experimentální část se zabývá přípravou světelného dozimetru na základě dvou barviv, přičemž se optimalizuje jejich složení s ...
 • Tištěný galerijní dozimetr 

  Škarvadová, Adéla
  Bakalářská práce pojednává o osvětlení galerijních prostor a měření intenzity osvětlení v nich. Předmětem experimentálního studia jsou světlocitlivé kompozice pro přípravu jednorázových, tištěných a tenkovrstvých dozimetrů ...
 • Vlastnosti vrstev oxidu titaničitého připravených z koloidních disperzí získaných kulovým mletím 

  Rajmonová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi tenkých vrstev oxidu titaničitého v závislosti na době kulového mletí disperze. Oxid titaničitý je imobilizován na skle nebo na skle s elektricky vodivou vrstvou, pomocí metody ...