Now showing items 1-2 of 2

  • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

    Kmeť, Lenka
    Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
  • Návrh hlavních ukazatelů výkonnostních metrik 

    Kmeť, Lenka
    Práce se týká procesního přístupu a jeho využití při měření výkonnosti společnosti. Uvádí přehled jednotlivých přístupů, od tradičních obsahujících pouze finanční ukazatele po moderní využívající nefinanční ukazatele a ...