Now showing items 1-2 of 2

  • Inteligentní webový plánovač práce 

    Kmeť, Miroslav
    V této práci jsou popsány základní princípy využití evolučních algoritmů. Práce se zabýva použitím evolučních algoritmů při tvorbě informačního systému umožňujícího rozkládání zadávané práce mezi skupinu zaměstnanců. K ...
  • Lokalizace metylačních míst transposonů 

    Kmeť, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá realizací nástroje na extrakci metylační úrovně transpozonových sekvencí. Transpozony jsou prvky DNA schopné množení nebo přemístňování a jejich aktivita je regulována mechanismem metylace ...