Now showing items 1-13 of 13

 • Case Study of Polyvinylidene Fluoride Doping by Carbon Nanotubes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Dallaev, Rashid; Šťastná, Eva; Sedlák, Petr; Knápek, Alexandr; Trčka, Tomáš; Holcman, Vladimír (MDPI, 2021-03-15)
  Modern material science often makes use of polyvinylidene fluoride thin films because of various properties, like a high thermal and chemical stability, or a ferroelectric, pyroelectric and piezoelectric activity. Fibers ...
 • Characterization of Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Electrospun Fibers Doped by Carbon Flakes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Knápek, Alexandr; Burda, Daniel; Orudzhev, Farid; Dallaev, Rashid; Tofel, Pavel; Trčka, Tomáš; Grmela, Lubomír; Hadaš, Zdeněk (MDPI, 2020-11-24)
  Polyvinylidene fluoride (PVDF) is a modern polymer material used in a wide variety of ways. Thanks to its excellent resistance to chemical or thermal degradation and low reactivity, it finds use in biology, chemistry, and ...
 • Complementary SEM-AFM of Swelling Bi-Fe-O Film on HOPG Substrate 

  Sobola, Dinara; Ramazanov, Shihgasan; Konečný, Martin; Orudzhev, Farid; Kaspar, Pavel; Papež, Nikola; Knápek, Alexandr; Potoček, Michal (MDPI, 2020-05-23)
  The objective of this work is to study the delamination of bismuth ferrite prepared by atomic layer deposition on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate. The samples’ structures and compositions are provided ...
 • Field emission properties of polymer graphite tips prepared by membrane electrochemical etching 

  Knápek, Alexandr; Dallaev, Rashid; Burda, Daniel; Sobola, Dinara; Allaham, Mohammad; Horáček, Miroslav; Kaspar, Pavel; Matějka, Milan; Mousa, Marwan (MDPI, 2020-07-01)
  This paper investigates field emission behavior from the surface of a tip that was prepared from polymer graphite nanocomposites subjected to electrochemical etching. The essence of the tip preparation is to create a ...
 • Functional nano-structuring of thin silicon nitride membranes 

  Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Říháček, Tomáš; Knápek, Alexandr; Kolařík, Vladimír (Sciendo, 2020-05-13)
  The paper describes the development and production of a nano-optical device consisting of a nano-perforated layer of silicon nitride stretched in a single-crystal silicon frame using electron beam lithography (EBL) and ...
 • Korelativní měření katodoluminiscence za použití technik SEM a SPM 

  Černek, Ondrej
  Diplomová práca sa zaoberá kombinovaným použitím techník SEM a SPM za použitia optického vlákna, ktoré slúži k zberu katódoluminiscenčného signálu v tesnej blízkosti vzorky. Práca taktiež obsahuje rešeršnú časť, v ktorej ...
 • Metodika charakterizace autoemisních zdrojů pro elektronovou mikroskopii 

  Štrbková, Lenka
  Téma diplomové práce je zaměřeno na metodiku charakterizace autoemisního zdroje pro elektronový mikroskop. Použitá metoda – Fowlerova-Nordheimova analýza je založená na přítomnosti kvantového tunelování, ke kterému dochází ...
 • Metody přípravy a charakterizace experimentálních autoemisních katod 

  Knápek, Alexandr
  Téma doktorské práce se zabývá přípravou a popisem katod na bázi autoemise, jenž představují kvalitní a levný elektronový zdroj pro zařízení pracující s fokusovaným elektronovým svazkem. Pro přípravu kompozitní autoemisní ...
 • Metody zobrazování a analýzy biologických vzorků 

  Novotná, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje vlastnostem lidských tkání a bakterií z mikroskopického hlediska. Dále popisuje fyzikální principy mikroskopovacích technik SNOM a elektronové mikroskopie (TEM, SEM, ESEM) a jejich vhodnost pro ...
 • Měření a zpracování signálů pyroelektrických senzorů 

  Knápek, Alexandr
  Práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi pyroelektrických senzorů a jejich praktickým využitím. Součástí práce je návrh a realizace měřící aparatury, jež bude využita k měření fyzikálních vlastností senzorů. Pro měření ...
 • Návrh automatizované aparatury určené pro inspekci křemíkových desek ovrstvených PMMA 

  Drozd, Michal
  Při ovrstvování substrátu tenkou vrstvou polymerního rezistu dochází k defektům, které mohou poškodit celou, někdy i několikadenní expozici pomocí svazku elektronů - elektronovou litografií. Kvalita nanesené vrstvy, která ...
 • Polymer Graphite Pencil Lead as a Cheap Alternative for Classic Conductive SPM Probes 

  Knápek, Alexandr; Sobola, Dinara; Burda, Daniel; Daňhel, Aleš; Mousa, Marwan; Kolařík, Vladimír (MDPI, 2019-12-10)
  This paper presents polymer graphite (PG) as a novel material for the scanning tunneling microscopy (STM) probe. Conductive PG is a relatively modern nanocomposite material used for micro-pencil rells containing a polymer-based ...
 • Surface Modification and Enhancement of Ferromagnetism in BiFeO3 Nanofilms Deposited on HOPG 

  Ramazanov, Shihgasan; Sobola, Dinara; Orudzhev, Farid; Knápek, Alexandr; Polčák, Josef; Potoček, Michal; Kaspar, Pavel; Dallaev, Rashid (MDPI, 2020-10-09)
  BiFeO3 (BFO) films on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate were obtained by the atomic layer deposition (ALD) method. The oxidation of HOPG leads to the formation of bubble regions creating defective regions ...