Now showing items 1-11 of 11

 • EEG biofeedback rozhraní lidského mozku a počítače 

  Kněžík, Jan
  Tato práce se zabývá rozhraním EEG biofeedbacku mezi lidským mozkem a počítačem a jeho konkrétní implementací v jazyce Java. Tento systém je postaven na základě počítače uskutečňujícího biologickou zpětnou vazbu (biofeedback) ...
 • Elektronická knihovna multimediálního obsahu 

  Holánek, Marek
  Práce se zabývá návrhem a realizací knihovny pro správu multimediálních souborů uložených v počítači, hlavně fotografií, hudby a videa. Výsledkem je aplikace postavená na architektuře klient - server umožňující uživateli ...
 • Exploitace programů napsaných v jazyce C 

  Buček, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá exploitačními technikami, využívajícími programátorské chyby v programech jazyka C. Práce je především zaměřená na problémy typu: přetečení paměti, přetečení zásobníku, přetečení v segmentech ...
 • GUI pro deskovou hru Dostihy a sázky 

  Očenáš, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozhraní (GUI) deskové hry Dostihy a sázky, které umožní uživateli (hráči) ovládat hru na virtuálním hracím plánu a bude také hlídat dodržení všech herních pravidel. V textu této ...
 • Hra Gomoku 

  Basovník, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj umělé inteligence pro deskovou hru gomoku. Nejdříve popisuje potřebný teoretický základ pro vývoj inteligentního protihráče. Dále uvažuje nad možnou paralelizací výpočtů a algoritmy, ...
 • Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty 

  Ocelík, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a popisem dynamického reflektivního jazyka, založeného na prototypování. Nejprve jsou vysvětleny principy typické pro tuto skupinu jazyků a jsou stručně popsáni známí představitelé. Dále je krátce ...
 • Nástroj pro správu zobrazovacích zařízení v systému GNU/Linux 

  Klang, Petr
  Cílem této práce je vytvoření aplikace pro správu monitorů v systému GNU/Linux, která by dokázala uložit nastavenou konfiguraci a později toto nastavení vyvolat. Při připojení nového monitoru vyhodnotí všechny konfigurace ...
 • Robotický model lidského myšlení, cítění a chování 

  Pač, Peter
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a sestrojit základní model lidského myšlení, cítění a chování, který je založen především na vědomostech obecné a kognitivní psychologie. Řešení je demonstrovatelné na robotovi ...
 • Síťová aplikace hry kanasta 

  Němeček, Patrik
  Tato práce popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování síťové aplikace hry Kanasta. Jde o karetní hru pro 2 až 4 hráče, kde hráči spolu hrají po síti. V této práci je popsán a použit model klient/server, síťové ...
 • Systém pro správu vědeckých publikací 

  Paška, Juraj
  Cílem bakalářské práce je implementace víceuživatelského systému pro správu vědeckých publikací, který je schopný pracovat tak jak s místními úložišti dokumentů, tak se vzdáleným prostřednictvím protokolů HTTP a SFTP. Tyto ...
 • Systém pro vzdálené monitorování elektrických veličin 

  Kvasnička, Pavel
  Práce se zabývá měřením elektrických veličin, distribucí dat přes ethernetovou síť do internetu a inteligentním výběrem potřebných hodnot, které mají být předány a uloženy na centrálním prvku. V práci jsou popsány komunikační ...