Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza poruch olejových transformátorů 

    Knebl, Jan
    Předkládaná diplomová práce se zabývá výkonovými transformátory, olejovými a suchými, jejich vlastnostmi a konstrukcí, a následně poruchami, které se vyskytují u olejových transformátorů. Nejdříve jsou poruchy rozebrány ...
  • Aplikace přepěťových ochran v sítích NN 

    Knebl, Jan
    Tato práce popisuje návrh přepěťových ochran pro objekty občanské výstavby. Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou této oblasti, která je v dnešní době zvláště na rodinných domech zanedbávaná. Úvodní část ...