Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh lineárního motoru s permanentními magnety 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. ...
 • Návrh rotoru synchronního reluktančního stroje spouštěného ze sítě pro průmyslové aplikace 

  Žíla, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu rotoru synchronních reluktančních strojů. Teoreticky je popsána geometrie rotoru synchronního reluktančního stroje respektující přirozenou cestu magnetického toku v plném rotoru. Je ...
 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Návrh synchronního spoke motoru 

  Kopecký, Jan
  Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody ...
 • Optimalizace malého asynchronního motoru. 

  Jedlička, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na vylepšení energetické efektivity asynchronního motoru. V 1. části se nejdříve vysvětluje princip činnosti motoru. Následně jsou zkoumány příčiny vzniku ztrát a poté naznačeny postupy, jak je ...
 • Stator Windings Currents Analysis Of The Ipm Machine Under Short-Circuit Conditions 

  Knebl, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The development of the synchronous motors with permanent magnets is, mostly thanks to the legislation pressure to achieve the highest efficiency in electric drives, experiencing raising interest. Since the number of motors ...
 • Typová zkouška spínacího přístroje 

  Knebl, Ladislav
  Jištění elektrických obvodů v elektrických instalacích domů pomocí jističů je jednou z nejpoužívanějších ochran proti nadproudům v obvodu. V síti nízkého napětí byly nahrazeny pojistky pomocí jističů, z tohoto důvodu je ...