Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh synchronního reluktančního motoru s permanentními magnety 

  Knebl, Ladislav
  V dnešní době je kladen vysoký nárok na účinnost elektrických zařízení a to jak ze strany provozovatele, tak i legislativy. Nejlepší účinnosti dosahují synchronní motory s permanentními magnety umístěnými na povrchu rotoru ...
 • Návrh synchronního spoke motoru 

  Kopecký, Jan
  Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody ...
 • Stator Windings Currents Analysis Of The Ipm Machine Under Short-Circuit Conditions 

  Knebl, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The development of the synchronous motors with permanent magnets is, mostly thanks to the legislation pressure to achieve the highest efficiency in electric drives, experiencing raising interest. Since the number of motors ...