Now showing items 1-2 of 2

  • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

    Knebl, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...
  • Užití elastomerů v oblasti tváření 

    Knebl, Martin
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia (obor B2339-00 Strojní inženýrství) se zabývá vytvořením přehledu technologií v oblasti tvářeni využívajících elastomerů ke zhotovení požadovaných součástí. Na základě studie ...