Now showing items 1-2 of 2

  • Čištění ovzduší od jemných částic 

    Knebl, Viktor
    Znečištění ovzduší, vody či půdy, je v současné době velkým problémem, kterému musí společnost čelit. Ať už se jedná o produkci velkého množství skleníkových plynů, či kontaminaci půdy a vody různými chemikáliemi. Tato ...
  • Termodynamické tepelné čerpadlo 

    Knebl, Viktor
    Tato diplomová práce pojednává o návrhu termodynamického tepelného čerpadla, sloužícího k využití tepelné energie spalin, které vznikají spalováním zemního plynu v teplárenském kotli. Je proveden výpočet průtočných částí ...