Now showing items 1-2 of 2

  • Pěnění fermentačních zbytků při vakuovém odpařování 

    Knob, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá zpracováním fermentačních zbytků z bioplynových stanic. Cílem práce je experimentálně ověřit vliv vybraných provozních parametrů a protipěnících látek na pěnění fermentačních zbytků (FZ) ...
  • Spalování pelet z nedřevní biomasy v kotlech I 

    Knob, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá spalováním pelet z nedřevní biomasy v kotlech. V první části teoretické rešerše je biomasa obecně popsána z pohledu paliva, se zaměřením na vlastnosti určující její vhodnost pro přímé spalování ...