Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávací studie jihovýchodního obchvatu města Kroměříž 

    Knop, Ondřej
    Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie dvoupruhového jihovýchodního obchvatu města Kroměříž v úseku silnice II/432 k silnici I/47. Cílem navrhovaného obchvatu jednak prokázat technickou možnost jeho ...