Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládání počítače pomocí senzoru Kinect 

    Knot, Stanislav
    Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje ovládání počítače pomocí zařízení Kinect. V práci je popsán princip, jakým zařízení snímá obraz, hloubku obrazu a zvuk. Po přečtení by měl čtenář mít představu o tom, jaké Kinect ...
  • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

    Knot, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpracování mračen bodů sejmutých senzorem Kinect z jediné pozice. V rámci práce byla navržena aplikace, která za použití vybraných metod dokáže spojit takto získaná mračna a ...