Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

    Knotková, Sabina
    Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod a nástrojů projektového managementu ve vybrané společnosti. V úvodní části této práce jsou popsány teoretické poznatky dané problematiky, které zahrnují fázi ...
  • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

    Knotková, Sabina
    Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem ve vybrané společnosti a následné implementaci zvolených metod a nástrojů, které hodnotí projekt z hlediska jeho předprojektové, projektové a poprojektové fáze. Do obsahu ...