Now showing items 1-2 of 2

  • Investiční záměr 

    Hodinková, Monika
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti GSR s.r.o. Jedná se o investici do firemního areálu, jehož součástí by byla administrativní budova s kancelářemi a skladem. Tento ...
  • Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku 

    Knyblová, Lucie
    Cílem diplomové práce „Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku“ je analyzovat zaměstnanecké benefity dle současné právní úpravy z pohledu daňového zatížení podniku i zaměstnance. Dílčím cílem je na základě ...