Now showing items 1-2 of 2

  • Investiční záměr 

    Hodinková, Monika
    Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti GSR s.r.o. Jedná se o investici do firemního areálu, jehož součástí by byla administrativní budova s kancelářemi a skladem. Tento ...
  • Možnosti zavedení ekologických daní v ČR - ekologická daňová reforma. 

    Knyblová, Lucie
    Bakalářské práce je zaměřena na analýzu ekologické daňové reformy připravované v České republice. Po seznámení s teoretickými poznatky o ekologických daních jsou dále popsány základní principy a východiska ekologické daňové ...