Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Kočárek, Tomáš
    Cílem mé bakalářské práce je provést zhodnocení ekonomického zdraví podniku na základě výsledků finanční analýzy společnosti a zároveň předpovědět vývoj ekonomických ukazatelů do budoucna při zachování stávajících trendů. ...
  • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

    Kočárek, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín. Dílčí cíl pak představuje predikci návštěvnosti lázeňského zařízení. V teoretické části se seznámíme se základními pojmy týkající ...